Disclaimer / Voorwaarden

Disclaimer / Voorwaarden:

Op deze pagina staan de voorwaarden van Jouwstats.nl beschreven.

1 Definities

» 1.01: Jouwstats: De aanbieder van de statistieken teller en de eigenaar/beheerder van de website www.jouwstats.nl

» 1.02: Klant: De gebruikers van een gratis statistieken teller of een bezoeker van deze website.

» 1.03: Service: De diensten die Jouwstats levert aan de klant.

2 Algemeen

» 2.01: Jouwstats is in geen enkel geval aansprakelijk voor het eventueel niet bereikbaar zijn van de statistieken.

» 2.02: Jouwstats is in geen enkel geval aansprakelijk voor het eventueel niet juist weergeven en/of bijhouden van de statistieken.

» 2.03: Jouwstats is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel geleden schaden na het bezoeken van www.jouwstats.nl en/of 1 van de pagina's van http://www.jouwstats.nl.

» 2.04: Jouwstats behoudt zich het recht de Disclaimer / Voorwaarden ten allen tijde te mogen wijzigen.

» 2.05: Jouwstats behoudt zich het recht de Service die zij aanbied te stoppen als zij dit nodig acht.

» 2.06: Jouwstats behoudt zich het recht om zonder enige opgaaf van reden een Klant te wijzigen of te verwijderen uit het systeem.

» 2.07: De Klant mag in geen enkel geval de verkregen html-code voor de statistieken teller wijzigen. Klanten die dit wel doen zullen zonder pardon en/of zonder waarschuwing uit ons systeem worden verwijderd! Ook zullen wij deze Klant een boete van 100,- euro opleggen voor de dekking van de geleden schade.

» 2.08: De Klant is zelf aansprakelijk voor zijn/haar website. Ook als die website een statistieken teller gebruikt van Jouwstats. Jouwstats is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud en of andere schades veroorzaakt door de websites van klanten.

» 2.09: De Klant is zelf aansprakelijk voor de geleden schade van bezoekers afkomstig van www.jouwstats.nl naar de website van de Klant. Immers, deze website is door de Klant zelf opgegeven en dus door een derde ingevuld.

» 2.10: Kopiëren en/of vermenigvuldigen en/of andere manieren voor het gebruiken/doorverkopen van de scripts en/of informatie/teksten en/of Plaatjes/layouts van Jouwstats is verboden als men niet schriftelijk toestemming gekregen heeft van Jouwstats. Deze gegevens zijn eigendom van Jouwstats. De Klant is in strijd met de wet indien hij/zij zich hier niet aan houdt. Het is echter wel toegestaan de verkregen HTML-code voor de statistieken teller te gebruiken (voor meer informatie over deze code, zie art. 2.07).

» 2.11: De klant stemt ermee in dat Jouwstats gebruik maakt van advertenties op een website of in een mailing. Onder advertenties vallen beeld- en tekstadvertenties, pop-up/unders (meegeven met de tellericoon), mailings. Deze advertenties worden al dan niet door derden aangeboden. Jouwstats kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze advertenties, of door enige schade (zoals inkomstenderving) voortkomend uit het tonen van de advertenties

» 2.12: De Klant is zelf aansprakelijk voor de zoekwoorden en/of herkomst url's die weergegeven worden in de statistieken op Jouwstats.

» 2.13: De Klant is zelf aansprakelijk voor de zoekmachine-posities van eigen websites. Jouwstats is ook niet verantwoordelijk voor de zoekmachine- positie van de statistiekenteller. Het kan voorkomen dat google de link naar de teller hoger plaatst dan de website van de klant, hier heeft Jouwstats geen invloed op.

3 Privacy

» 3.01: Jouwstats zal uiterst voorzichtig zijn met de gegevens van personen en klanten. Deze zullen ook niet aan derden worden verstrekt.

» 3.02: Jouwstats kan de leden op de hoogte houden van updates via de email. Dit gebeurt via een nieuwsbrief naar het opgegeven emailadres. In deze email kan in sommige gevallen reclame staan, maar een email zal nooit alleen worden verstuurt met reclame.

» 3.03: Als klanten ervoor kiezen de statistieken via email te ontvangen, krijgt de klant iedere week een email met de statistieken. De klant kan dit weer uitzetten door in te loggen in het loginpaneel met zijn/haar gebruikersnaam & wachtwoord.Ook in deze email kan het voorkomen dat er net als op de statistiekenpagina reclame staat.


Gratis statistieken?

Hoeveel bezoekers heeft uw website en weet u waar ze vandaan komen?

Aanmelden

Top 10

Bekijk hier de teller Top 10 en vergelijk de stats van uw website!

Top 10